งานกิจการสภา
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เรียก/นัด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย