ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เชิญชวนให้เสนอราคาโครงการขุดลอกแม่น้ำลาวเพื่อรักษาสภาพลำน้ำ บ้านสองแคว หมู่ที่ 2
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลธารทองประจำปีภาษี 2565
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน2564)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลาง
โครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางโดยฉาบผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหล
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย