ธนาคารบุญ
ประชุมช่วยเหลือผู้ยากไร้ บ้านน้ำลัดหมู่ที่ 3 (เข้าชม 37 ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทองนำโดนท่านนายกณั

ออกเยี่ยมบ้าน นายธนิตย์ ไฝ่เอ้ย ผู้ยากไร้หมู่ที่ 9 (เข้าชม 36 ครั้ง)

วันที่ 14 มกราคม 2564  ธนาคารบุญ ธารทอง ธารน้ำใ

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส(ม.3) (เข้าชม 40 ครั้ง)
ลงพื้นที่สำรวจซ่่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส(ม.3) (เข้าชม 29 ครั้ง)
ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (เข้าชม 40 ครั้ง)

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ม.6 (เข้าชม 178 ครั้ง)
ออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินสงเคราห์(5หมู่บ้าน) (เข้าชม 85 ครั้ง)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 6 (เข้าชม 34 ครั้ง)

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารบุญฯ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านสันมะแฟนหมู่ที่ 6 และสมาชิก

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตำบลธารทอง (เข้าชม 122 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง นำโดย ท่านนายกณัทพงศ์ ปุรารัตน์ และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอกิตติ ชัยดรุ
รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (เข้าชม 113 ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง นำโดยท่านรองนายก พัว ทองเจริญ ,ท่านปลัด ลาวัลย์ ค

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย