กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เข้าชม 63 ครั้ง)
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เข้าชม 51 ครั้ง)
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการกองทุนฯ (เข้าชม 23 ครั้ง)
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (เข้าชม 50 ครั้ง)
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง ประจำปี 2564 (เข้าชม 44 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้าน(ปลูกฟ้าฯ ทะลายโควิด) (เข้าชม 23 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ อบต.ธารทอง
การฝึกอบรมการสร้างเสาฆ่าเชื้อ UV-C (เข้าชม 36 ครั้ง)
การฝึกอบรมการสร้างเสาฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อยับยังก
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลธารทอง (เข้าชม 29 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ร่วมกับ โรงเรียน
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (เข้าชม 45 ครั้ง)
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจาก
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (เข้าชม 49 ครั้ง)
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย